Vrste poduzetničkih kredita

Često se susrećem s pitanjima poduzetnika o mogućnostima financiranja njihovih poslovnih pothvata i preporukom adekvatnog kreditnog programa u koji bi se uklopili.  

Informacija na internetu ima pregršt;  poslovne banke, HAMAG-Bicro, HBOR, ESIF zajmovi, investicije, obrtna sredstva… Novi poduzetnici koji se ranije nisu susretali s poduzetničkim kreditima, sve ove informacije mogu biti pomalo zbunjujuće.

U ovom postu pojasniti ću osnovnu podjelu poduzetničkih kredita, kako biste lakše navigirali kreditnim programima i natječajima i pronašli ono što najbolje odgovara vašim potrebama. 

Osnovna pretpostavka od koje krećemo jest ŠTO želimo financirati pa ih tako prema namjeni možemo podijeliti na: 

> Investicijske kredite

> Kredite za obrtna sredstva

Investicijski krediti

Investicijski krediti namijenjeni su financiranju nabavke dugotrajne imovine* tj. osnovnih sredstava, poput kupnje i opremanja poslovnih ili skladišnih prostora, nabavke opreme, strojeva i alata, nabavke vozila, ulaganja u nematerijalnu imovinu poput web stranice koja služi za obavljanje djelatnosti, kupnje franšize te ostalih ulaganja u osnovna sredstva. 

Financiraju se dugoročno, s dospijećem preko 1 godine, a konkretan rok otplate investicijskog kredita mora biti usklađen s namjenom, visinom i strukturom ulaganja. 

Poslovne banke najčešće financiraju do 80% vrijednosti investicije, što sugerira da poduzetnik mora biti spreman sudjelovati u investiciji i osigurati vlastito učešće u visini od minimalno 20%. 

Razvojne banke i agencije (HBOR, HAMAG-Bicro) nekim programima omogućuju financiranje investicije u postotku od 85%-100% što znači da je moguće realizirati investicijski kredit s učešćem do 15% ili bez njega. 

Često se u sklopu investicijskog kredita odobrava i dio sredstava namijenjen ulaganju u obrtna sredstva (do 30% iznosa kredita). 

Krediti za obrtna sredstva

Krediti za obrtna sredstva ili financiranje kratkotrajne imovine*, koriste se za financiranje tekućeg poslovanja; nabavku sirovina i repromaterijala, podmirivanje obveza prema dobavljačima, troškova plaća zaposlenika i općih troškova tekućeg poslovanja. Krediti za obrtna sredstva mogu se koristiti i za podmiru kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama i obveza prema državi. 

Obrtna sredstva mogu se financirati kratkoročno i dugoročno

Dugoročnim kreditom za obrtna sredstva financiraju se tzv. trajna obrtna sredstva odnosno onaj dio obrtnih sredstava koji treba biti dugoročno prisutan u poslovnom ciklusu poduzeća.

To su ona novčana sredstva koje je potrebno stalno imati u poduzeću da bi posao funkcionirao odnosno omogućuju nesmetano podmirivanje svih obveza u periodu od početka proizvodnog ili drugog procesa do trenutka naplate. 

Kratkoročnim kreditima za obrtna sredstva financiraju se tzv. povremena obrtna sredstva tj.  kratkoročne potrebe za likvidnošću (isplate plaća, plaćanje dobavljača itd.). Najčešće dolaze u obliku kredita za likvidnost, revolving kredita i prekoračenja po poslovnom računu.  Dospijeće im je do godinu dana, nakon čega se glavnica vraća ili pak prolongira na dodatnu godinu (uz ponovnu analizu i odobrenje). 

U sljedećem blog postu posvetit ću se konkretnim kreditnim programima koji stoje na raspolaganju poduzetnicima. 
Ako vam je ovaj članak bio koristan, možete ga podijeliti: 

Facebook
LinkedIn

POJMOVNIK: 

USLUGE

KORISNI LINKOVI

Vodič kroz financiranje

Financijski šalabahter – uskoro!

POŠALJITE UPIT

Odgovori