NOVO – Povoljni krediti za investicije iz NPOO-a

Kao poticajan financijski okvir i mehanizam, s izraženom europskom i nacionalnom dimenzijom koja odgovora na posljedice pandemije COVID-19, NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.) definira reformske smjerove i područja ulaganja radi postizanja ciljeva ekonomskog i društvenog oporavka, kao i jačanja otpornosti države i hrvatskog gospodarstva na krize. Kao dio zajedničkog europskog odgovora na društveno-ekonomske posljedice pandemije koronavirusa, NPOO prepoznaje izazove s kojima se Hrvatska suočava, kao i aktivnosti koje će se poduzeti u cilju oporavka i otpornosti.

Kako bi se ostvarilo jačanje domaće i međunarodne konkurentnosti gospodarstva, kao i zelena tranzicija i klimatska neutralnost gospodarstva, bilo je potrebno osigurati prihvatljive izvore financiranja za gospodarske subjekte koji će omogućiti primjenu naprednijih tehnologija i poslovnih procesa potrebnih za jačanje otpornosti ekonomije, prilagodbu klimatskim promjenama i smanjenje stakleničkih plinova te povećanje energetske učinkovitosti i udjela obnovljive energije.

Ključne institucije u tom smislu su HAMAG-BICRO i HBOR, koje su između ostalog zadužene i za podršku u otklanjanju tržišnih nedostataka koje javna politika može riješiti financijskim instrumentima kroz financiranje i smanjenje rizika financiranja sektora koji nisu podržani od financijskih institucija u privatnom vlasništvu. Ozbiljne ekonomske posljedice, koje je donio COVID-19, naglasile su važnost razvojnih banaka i agencija kao pružatelja potpore poslovnom sektoru sprečavanjem nepotrebnih bankrota i izgradnjom otpornosti.

Cilj ove reforme je ojačati otpornost i konkurentnost hrvatskih poduzeća i javnog sektora kroz poticanje ulaganja u nove investicijske projekte, s posebnim naglaskom na zelene tehnologije u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza (internacionalizacije) i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.

 

DOSTUPNI PROGRAMI IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI:

 

1.HAMAG BICRO: INVESTICIJSKI ZAJAM IZ NPOO-A (do 100.000 EUR)

Provoditelj: HAMAG Bicro

Korisnici:

– Mikro gospodarski subjekt
– Mali gospodarski subjekt
– Srednji gospodarski subjekt

Namjena: 

 • zelena tranzicija i/ili
 • digitalna tranzicija i/ili
 • jačanje konkurentnosti i otpornosti.

Prihvatljive namjene zajma su ulaganje u osnovna sredstva te ulaganje u obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa zajma.

*Ulaganja moraju biti usklađena s načelom nenanošenja bitne štete (Do No Significant Harm).

Iznos:  do 100.000 EUR

Vlastito učešće:  uglavnom nije potrebno

Kamatna stopa: 0,80% 

Naknade: nema naknade za obradu ni rezervaciju, kao ni za prijevremenu otplatu

Otplata: do 10 godina (uključujući poček koji može biti max. 12 mjeseci), otplaćuje se u kvartalnim ratama

Instrumenti osiguranja: zadužnice korisnika zajma, no po potrebi mogu biti zatraženi i dodatni instrumenti osiguranja

 

 

 

2.HBOR: INVESTICIJE POSEBNIH SEGMENATA MSP-OVA U OKVIRU NPOO-A (iznad 100.000 EUR)

Provoditelj: HBOR

Korisnici: mikro, mali i srednji poslovni subjekti privatnog sektora:

 • poduzetnici početnici,
 • mladi poduzetnici,
 • žene u poduzetništvu,
 • poduzetnici koji ulažu na posebna područja RH (potpomognuta područja, brdsko-planinska područja, otoke),
 • poduzetnici koji ulažu u komercijalizaciju projekata temeljenih na istraživanjima, razvoju i inovacijama (RDI).

Namjena: 

Sredstva NPOO-a namijenjena su za financiranje ulaganja na području Republike Hrvatske u:

 • zelenu tranziciju i/ili
 • digitalnu tranziciju i/ili
 • jačanje konkurentnosti i otpornosti.

Prihvatljive namjene zajma su ulaganje u osnovna sredstva te ulaganje u obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa zajma.

*Ulaganja moraju biti usklađena s načelom nenanošenja bitne štete (Do No Significant Harm).

Iznos: 

 • iznos kredita: iznad 100.000,00 EUR;
 • najviši iznos kredita za poduzetnike početnike: 500.000,00 EUR;
 • najviši iznos kredita za ostale korisnike kredita: 1.000.000,00 EUR.

Vlastito učešće: 15%

Kamatna stopa: 

 • 0,80% godišnje, fiksna
 • 0,40% godišnje, fiksna, za ulaganja u:
  • zelenu tranziciju, i/ili
  • digitalnu tranziciju, i/ili
  • projekte utemeljene na RDI.

Naknade: 

Bez naknada:

 • za obradu kreditnih zahtjeva i administriranje kredita,
 • za rezervaciju sredstava.

Otplata: do 15 godina (uključujući poček koji može biti do 3 g.)

Instrumenti osiguranja: mjenice i zadužnice korisnika zajma, zalog na imovini, jamstva HAMAG Bicro 

Facebook
LinkedIn

Odgovori