Uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

UVOĐENJE EURA

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj objavljen je u Narodnim novinama broj 57/22, a na snazi je od 15.07.2022.


LINK NA ZAKON: https://bit.ly/3Qpxe9s

LINK NA EURO.HR: https://euro.hr/faq/Koji su zadaci i odgovornosti poduzetnika?

 1. Priprema za dvojno iskazivanje cijena
 2. Priprema za zamjenu valute
 3. Financijsko izvještavanje i oporezivanje u skladu s novim odredbama

Što je dvojno iskazivanje cijena?

 • Dvojno iskazivanje cijena predstavlja iskazivanje cijena u dvije valute, odnosno u kunama i u eurima na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način.
 • Očekuje se da će obveza dvojnog iskazivanja cijena snažnije utjecati na poduzetnike u sektoru trgovine koji posluju s većom količinom proizvoda, što podrazumijeva i veću potrebu za preračunavanjem cijena.
 • Pritisak na trgovine bit će povećan u prva dva tjedna od dana uvođenja eura zato što će građani u tom razdoblju moći plaćati u kunama i u eurima, dok će trgovine biti obvezne vraćati isključivo eure, osim ako to zbog praktičnih razloga neće biti u mogućnosti činiti.

Koji poduzetnici su dužni provoditi obvezu dvojnog iskazivanja cijena?

 • Trgovci i drugi pružatelj usluga, uključujući restorane, kafiće, hotele, kozmetičke salone, banke i druge financijske institucije.

Kada počinje razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja cijena?

 • Obveze dvojnog iskazivanja cijena započinju prvi ponedjeljak u rujnu 2022. godine.
 • Poduzetnici mogu započeti dvojno iskazivati cijene od dana nakon što Vijeće Europske unije objavi da je Republika Hrvatska zadovoljila sve kriterije.

Koliko će trajati obveza dvojnog iskazivanje cijena?

 • Obveza dvojnog iskazivanja cijena trajati će 12 mjeseci od datuma uvođenja eura.

Koji su ciljevi uvođenja dvojnog iskazivanja cijena?

 • Jedan od ciljeva je sprječavanje manipulacije cijenama tijekom konverzije što predstavlja ključnu mjeru za zaštitu potrošača.
 • Na taj način želi se olakšati uočavanje trgovaca i ostalih poduzetnika koji su neopravdano povećali cijene ili ih neispravno preračunali pri konverziji u novu valutu.

Kako će se preračunavati cijene u drugu valutu?

 • Preračunavanje cijena će se vršiti prema fiksnoj stopi konverzije koja iznosi 1 EUR = 7,53450 HRK.
 • Fiksni tečaj konverzije se sastojati od šest znamenki odnosno cijelog broja iza kojeg slijedi pet decimala, dok zaokruživanje na dvije decimalne znamenke nije dopušteno prije provedene konverzije.
 • U tablici u nastavku donosimo informativni primjer iznosa u eurima prije i nakon zaokruživanja.
Cijena u kunama Cijena u eurima prije zaokruživanja Cijena u eurima nakon zaokruživanja
10 HRK 1,327228084 EUR 1,33 EUR

 

Gdje je potrebno dvojno iskazati cijene?

 • Cijene je potrebno dvojno iskazati na proizvodima i uslugama u ponudi, predujmova, potrošačkih ugovora odnosno kod svih oblika prodaje kao npr. internet trgovine, tijekom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti, putem telefona itd.
 • Dvojno iskazivanje cijena ne odnosi se na trgovačke ugovore, odnosno račune između poslovnih subjekata u Business-to-business poslovanju, interne račune unutar istog društva te razne evidencije i izvještaje koje će biti potrebno poslati javnim tijelima.
 • Iznimke od obveze dvojnog iskazivanja cijena te drugih novčanih iskaza vrijednosti robe i usluga možete pronaći klikom na poveznicu.
 • Za iznimke vrijedi da do 31. prosinca 2022. cijene moraju biti iskazane u kunama, a od 1.siječnja 2023. u eurima.

Kako poduzetnici mogu prilagoditi informacijske sustave za zamjenu valuta?

 • Financijsko-informacijski sustavi kao što je npr. softver fiskalne blagajne, sustav za obračun plaća, aplikacije za kontrolu stanja zaliha i sl., odnosno oni koji obrađuju financijske informacije u kunama, morat će biti pravodobno ažurirani i prilagođeni korištenju nove valute.
 • Isto tako, važno je napomenuti kako će poduzetnici samostalno snositi trošak informatičkih i ostalih prilagodbi vezanih uz uvođenje eura.
 • Sve prilagodbe informacijskih sustava trebalo bi pažljivo i pravovremeno testirati, kako bi se izbjegli propusti te kako bi se omogućila potrebna nadogradnja.

Kako će se poduzetnici opskrbiti i upravljati gotovim novcem?

 • Poduzetnici će se morati na vrijeme opskrbiti novčanicama i kovanim novcem kako bi od dana konverzije mogli obavljati gotovinske transakcije u novoj valuti, što se ponajprije odnosi na sektor maloprodaje koji izvršava velik obujam gotovinskih transakcija.
 • Hrvatska narodna banka će u procesu predopskrbe unaprijed bankama osigurati dovoljnu količinu novčanica i kovanica eura. Banke će potom u procesu posredne predopskrbe gotovinu alocirati Fini, Hrvatskoj pošti i zainteresiranim poduzećima, što će započeti najranije 1. rujna 2022. za euro novčanice te 1. listopada 2022. za euro kovanice.
 • Kada je riječ o mikro poduzetnicima, banke će za njih provoditi pojednostavljenu posrednu predopskrbu gotovim novcem u iznosu do 10.000,00 EUR najranije pet dana prije datuma uvođenja eura.
 • Poduzetnici koji će gotov novac eura primiti u predopskrbi morat će založiti kolateral kao npr. blokirati kunska sredstva na računu u protuvrijednosti gotovog novca u eurima i neće biti skinuta s računa do datuma uvođenja eura.
 • Također, primijenit će se pravilo prema kojem trgovac u prijelaznom razdoblju u jednoj transakciji s kupcem neće biti dužan primiti više od 50 komada kovanog novca u kunama.

Kako će se preračunati sredstva na bankovnim računima?

 • Sredstva na tekućim računima u kunama će se na dan uvođenja eura preračunati u eure prema fiksnom tečaju konverzije, bez naknade.
 • Poduzetnici će imati pravo da bez naknade zatvore jedan ili više računa u roku od 60 dana od datuma uvođenja eura, a u cilju smanjivanja troškova vođenja.

Što se mijenja vezano za financijsko izvještavanje i oporezivanje?

 • Pri sastavljanju financijskih izvještaja za godinu koja prethodi uvođenju eura, poduzeća će biti dužna vrijednosti iskazivati u kunama.
 • Počevši od godine u kojoj je euro uveden, financijski će se izvještaji izrađivati korištenjem eura kao nove službene valute.
 • Također, obrasci namijenjeni Poreznoj upravi i drugim državnim institucijama koji se podnose u godini u kojoj je euro uveden, a tiču se prethodne godine, popunjavat će se u kunama.
 • Nakon dana uvođenja eura sva plaćanja na osnovi izdanih poreznih ili drugih rješenja izvršavat će se isključivo u eurima.
 • Poduzetnici koji su obveznici obračuna PDV-a po naplati, a time i obveznici vođenja evidencije knjiga izlaznih i ulaznih računa po naplati, moraju od 1. siječnja 2023. obratiti pažnju na ispravno preračunavanje podataka u navedenim knjigama, posebice radi zaokruživanja osnovice, iznosa PDV-a te ukupnog iznosa računa.
 • Tečajne razlike podataka evidentiranih u knjigovodstvu vezane uz stranu valutu kao npr. krediti u stranoj valuti i sl., moraju na dan 31. prosinac 2022. biti obračunate primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke, sukladno zakonskim propisima.

Kako će se dostavljati podaci za fiskalizaciju?

 • XML shema za razmjenu podataka neće se mijenjati te će se podaci za razdoblje zaključno s 31. prosincem 2022. dostavljati u kunama, a od 1. siječnja 2023. godine u eurima.
 • Tijekom dvojnog optjecaja, odnosno od 1. siječnja do 14. siječnja 2023. izdani račun se fiskalizira u euru.

Kako će se obračunavati i isplaćivati plaća u eurima?

 • Plaću će bit potrebno isplatiti u eurima zajedno sa svim davanjima.
 • Obavezno je na obračunskoj platnoj listi navesti barem ukupan iznos isplaćen radniku na račun u eurima, ali i u kunama za vrijeme razdoblja obveznog dvojnog iskazivanja.
 • Predloženo je i na obračunskim platnim listama navesti i fiksni tečaj konverzije.

Kako informirati i osposobiti zaposlenike za uvođenje eura?

 • Zaposlenici moraju poznavati proces zamjena valuta isto kao i njihovu uloga u procesu.
 • Zamjena valuta može prouzročiti znatan stres, zbog toga je važno unaprijed utvrditi načine rješavanja problema.
 • Zaposlenici koji su u izravnom kontaktu s kupcima kao npr. blagajnici, s ciljem smanjivanja rizika od pogreška trebali bi proći edukaciju vezano uz fizička obilježja, sigurnosne značajke novčanica i kovanica u eurima.
 • Hrvatska narodna banka će kroz Nacionalni programa obuke provodit edukacije od lipnja 2022. godine za poslovne subjekte.

Facebook
LinkedIn

Odgovori