ESIF zajmovi za obrtna sredstva

Financijski instrument ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mikro zajmovi za obrtna sredstva namijenjen je mikro i malim subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. U okviru ovog Financijskog
instrumenta HAMAG-BICRO mikro i malim subjektima malog gospodarstva izravno odobrava mikro zajmove za obrtna sredstva.


1. CILJ I NAMJENA 

Cilj Financijskog instrumenta je kreditiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja. Uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja cilj je povećati dostupnost zajmova ovoj skupini poduzetnika.


Namjena zajma je financiranje obrtnih sredstava odnosno financiranje troškova:

– pripreme proizvodnje,
– sirovine i materijali,
– ostali proizvodni troškovi,
– troškovi zaposlenih,
– zakup poslovnog prostora,
– režijski troškovi,
– opći troškovi


2. KORISNICI ESIF MIKRO ZAJMA ZA OBRTNA SREDSTVA 

Ovaj Financijski instrument namijenjen je subjektima koji temeljem Zakona o poticanju malog gospodarstva imaju status mikro ili malog subjekta malog gospodarstva te koji su u trenutku podnošenja Zahtjeva za zajam:

– registrirani i obavljaju djelatnost za koju se traži zajam  

– imaju više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava 

– imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme 

– nemaju žiro račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci niti su trenutno u blokadi 

– nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima


 3. UVJETI I OTPLATA ZAJMA 

Iznos zajma: 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR

 Kamatna stopa: 0,5% – 1% 

Rok korištenja: 3 mjeseca od isplate zajma 

Poček: Do 6 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2
godine 

Rok otplate: Od 1 godine do 3 godine uključujući poček 

Dinamika otplate: Kvartalne rate 

Instrumenti osiguranja: Zadužnice korisnika zajma i vlasnika te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a

 Naknada za odobrenje zajma:  Bez naknade  Facebook
LinkedIn

Odgovori