Poticaji za samozapošljavanje 2023.

HZZ i u 2023. godini nastavlja s aktivnom politikom zapošljavanja – a jedna od mjera je potpora za samozapošljavanje koja ove godine iznosi maksimalno 27.000,00 EUR. Maksimalni iznos potpore moguće je ostvariti  korištenjem dodatnih 5.000,00 EUR dodatnih sredstava za ulaganje u digitalna/zelena radna mjesta te 7.000,00 EUR kroz mjeru Biram Hrvatsku. Maksimalan iznos bez korištenja … Pročitaj više

Poticaji za samozapošljavanje 2022.- podmjera BIRAM HRVATSKU

Biram Hrvatsku – preseljenje unutar Hrvatske i povratak u Hrvatsku Cilj mjere je snažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima s naglaskom na ruralna područja Slavonije, zaleđa dalmatinskih županija, Banovine, Korduna, Like, Gorskog kotara i otoka te poticati povratak aktivnog radnog stanovništva iz … Pročitaj više

Poticaji za samozapošljavanje 2022.- ZELENO/DIGITALNO

Tko su prihvatljivi korisnici za ovu skupinu mjera za samozapošljavanje? Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju HZZ-a, a koje planiraju registrirati poslovni subjekt. Podnositelj zahtjeva mora udovoljavati kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta definiranih Pojmovnikom.   Tko ne može ostvariti pravo na poticaje? Osobe koje su već jednom koristile … Pročitaj više

Poticaji za samozapošljavanje 2022.

Tko može ostvariti pravo na poticaje za samozapošljavanje u 2022. godini? Sve nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju HZZ-a, a  koje planiraju registrirati poslovni subjekt. Dovoljno je na Zavodu biti prijavljen minimalno jedan dan, nakon čega je već moguće aplicirati za potporu. Podnositelj zahtjeva mora izraditi poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja … Pročitaj više