Poslovni planovi i investicijske studije

PROJEKTI I ULAGANJA POSLOVNI PLANOVI I INVESTICIJSKE STUDIJE.

Za koje potrebe se izrađuju poslovni planovi i investicijske studije?

Dobra priprema poduzetničkog pothvata nužna je za uspješnu realizaciju poslovne ideje. 

Svaki poduzetnik koji planira investirati u novi projekt ili pak tek kreće s pokretanjem poslovanja, trebao bi izraditi poslovni plan ili investicijsku studiju. 

Poslovni plan i investicijska studija predstavljaju strateški važne dokumente za investitora, jer mu omogućuju realno sagledavanje planirane investicije, umanjuju rizik ulaganja i olakšavaju donošenje poslovnih odluka.

Osim toga, poslovni plan ili investicijsku studiju potrebno je izraditi i kako biste osigurali potrebna sredstva za zatvaranje financijske konstrukcije projekta i aplicirali za investicijski kredit ili natječaj za dobivanje bespovratnih sredstava. 

  

  Poslovni plan se izrađuje prilikom pokretanja poslovanja ili proširenja postojećeg poslovanja, za ishođenje manjih iznosa kredita, dobivanje potpora za samozapošljavanje,  privlačenje investitora te za lakšu komunikaciju s okruženjem, poslovnim partnerima, financijskim i državnim institucijama. 

→  Investicijska studija korisna je investitorima i vanjskim izvorima financiranja zbog donošenja odluka o ulaganju te predstavlja dio obvezne dokumentacije za ishođenje investicijskih kredita te prijavu za različite natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava. 

Što je poslovni plan, a što investicijska studija?

Poslovni plan je pisani dokumenti čija je zadaća jasno prikazati poduzetnički pothvat, sredstva i metode potrebne za njegovu realizaciju te rezultate njegova provođenja. Pruža osnovne informacije o poduzetniku, o njegovom trenutnom i financijskom, organizacijskom i tržišnom položaju, definira ciljeve ulaganja, vrijednost investicije, financijsku konstrukciju poduzetničkog pothvata te procjenjuje položaj i poslovanje poduzeća u budućnosti kroz projiciranje poslovnih rezultata. Ukoliko se radi o poduzeću u osnivanju, poslovni plan se temelji na vrlo detaljnim analizama tržišta i oslanja se na dokazivanje održivosti poslovne ideje.

 

Investicijska studija  je dokument sličan poslovnom planu, no dosta opširniji i sveobuhvatniji. Obično se radi za investicije veće vrijednosti. Prema zahtjevima HBOR-a, investicijska studija je potrebna za iznose iznad 700.000 HRK predračunske vrijednosti ulaganja. 

Investicijska studija ima zadatak prikazati ekonomsku opravdanost ulaska u investiciju i procijeniti financijske efekte investicije. 

Za razliku od poslovnog plana, investicijska studija fokusira se na projekt u koji se investira te se procjenjuje ekonomska korist projekta –  izradom i procjenom novčanih tokova investicijske u određenom vremenskom periodu. Cilj nije dokazati isplativost određenog projekta pod svaku cijenu – ukoliko analize pokažu da projekt nije profitabilan, preporuča se odustati od investicije ili ući u neki drugi projekt. 

 

Sadržaj, metodologija i usluga izrade

Financijske institucije i tijela državne uprave nerijetko zahtijevaju da se projekt prikaže u propisanom obliku kako bi olakšali analizu i interpretaciju.

Poslovni planovi, a posebice investicijske studije, jako su kompleksni dokumenti, koji predstavljaju temelj za procjenu ekonomske učinkovitosti i likvidnosti projekta. Za njihovu je izradu nerijetko potrebno imati stručna znanja i iskustvo, stoga je poželjno i preporučljivo angažirati konzultanta/stručnjaka. 

Izrađujem poslovne planove i investicijske studije koje sadržajno i metodološki odgovaraju zahtjevima:

  • HBOR-a
  • HAMAG Bicro-a
  • poslovnih banaka
  • HZZ-a (poslovni planovi za dodjelu potpora za samozapošljavanje)

  Preporučeni sadržaj poslovnog plana

  Preporučeni sadržaj investicijske studije

Cijene usluga

Cijena izrade poslovnih planova i investicijskih studija ovise o broju sati potrebnih za njihovu izradu te o kompleksnosti samog projekta. Indirektno, i visina investicije ima utjecaj na cijenu, ali većinom zbog činjenice da su skuplji projekti nerijetko zahtjevniji i kompleksniji. Zbog toga je naprosto nemoguće istaknuti jedinstvenu cijenu pojedine usluge. 

Potencijalni klijenti često ne mogu procijeniti vrijednost i cijenu konzultantskih usluga pa donosim kratki pregled minimalnih cijena pojedinih usluga: 

OSTALE USLUGE

KORISNI LINKOVI

Vodič kroz financiranje

Financijski šalabahter – uskoro!

POŠALJITE UPIT

PROJEKTI I ULAGANJA POSLOVNI PLANOVI I INVESTICIJSKE STUDIJE.

Za koje se potrebe izrađuju poslovni planovi i investicijske studije?

Dobra priprema poduzetničkog pothvata nužna je za uspješnu realizaciju poslovne ideje. 

Svaki poduzetnik koji planira investirati u novi projekt ili pak tek kreće s pokretanjem poslovanja, trebao bi izraditi poslovni plan ili investicijsku studiju. 

Poslovni plan i investicijska studija predstavljaju strateški važne dokumente za investitora, jer mu omogućuju realno sagledavanje planirane investicije, umanjuju rizik ulaganja i olakšavaju donošenje poslovnih odluka.

Osim toga, poslovni plan ili investicijsku studiju potrebno je izraditi i kako biste osigurali potrebna sredstva za zatvaranje financijske konstrukcije projekta i aplicirali za investicijski kredit ili natječaj za dobivanje bespovratnih sredstava. 

  

  Poslovni plan se izrađuje prilikom pokretanja poslovanja ili proširenja postojećeg poslovanja, za ishođenje manjih iznosa kredita, dobivanje potpora za samozapošljavanje,  privlačenje investitora te za lakšu komunikaciju s okruženjem, poslovnim partnerima, financijskim i državnim institucijama. 

→  Investicijska studija korisna je investitorima i vanjskim izvorima financiranja zbog donošenja odluka o ulaganju te predstavlja dio obvezne dokumentacije za ishođenje investicijskih kredita te prijavu za različite natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava. 

Što je poslovni plan, a što investicijska studija?

Poslovni plan je pisani dokumenti čija je zadaća jasno prikazati poduzetnički pothvat, sredstva i metode potrebne za njegovu realizaciju te projekciju rezultata njegova provođenja. Pruža osnovne informacije o poduzetniku, o njegovom trenutnom i financijskom, organizacijskom i tržišnom položaju, definira ciljeve ulaganja, vrijednost investicije, financijsku konstrukciju poduzetničkog pothvata te procjenjuje položaj i poslovanje poduzeća u budućnosti kroz projiciranje poslovnih rezultata. Ukoliko se radi o poduzeću u osnivanju, poslovni plan se temelji na vrlo detaljnim analizama tržišta i oslanja se na dokazivanje održivosti poslovne ideje.

 

Investicijska studija  je dokument sličan poslovnom planu, no dosta opširniji i sveobuhvatniji. Obično se radi za investicije veće vrijednosti. Prema zahtjevima HBOR-a, investicijska studija je potrebna za iznose iznad 700.000 HRK predračunske vrijednosti ulaganja. 

Investicijska studija ima zadatak prikazati ekonomsku opravdanost ulaska u investiciju i procijeniti financijske efekte investicije. 

Za razliku od poslovnog plana, investicijska studija fokusira se na projekt u koji se investira te se procjenjuje ekonomska korist projekta –  izradom i procjenom budućih novčanih tokova investicije u određenom vremenskom periodu. Cilj nije dokazati isplativost određenog projekta pod svaku cijenu – ukoliko analize pokažu da projekt nije profitabilan, preporuča se odustati od investicije ili ući u neki drugi projekt. 

Sadržaj, metodologija i usluga izrade

Financijske institucije i tijela državne uprave nerijetko zahtijevaju da se projekt prikaže u propisanom obliku kako bi olakšali analizu i interpretaciju.

Poslovni planovi, a posebice investicijske studije, jako su kompleksni dokumenti, koji predstavljaju temelj za procjenu ekonomske učinkovitosti i likvidnosti projekta. Za njihovu je izradu nerijetko potrebno imati stručna znanja i iskustvo, stoga je poželjno i preporučljivo angažirati konzultanta/stručnjaka. 

Izrađujem poslovne planove i investicijske studije koje sadržajno i metodološki odgovaraju zahtjevima:

  • HBOR-a
  • HAMAG Bicro-a
  • poslovnih banaka
  • HZZ-a (poslovni planovi za dodjelu potpora za samozapošljavanje)

  Preporučeni sadržaj poslovnog plana

  Preporučeni sadržaj investicijske studije

 

Cijene usluga

Cijena izrade poslovnih planova i investicijskih studija ovise o broju sati potrebnih za njihovu izradu te o kompleksnosti samog projekta. Indirektno, i visina investicije ima utjecaj na cijenu, ali većinom zbog činjenice da su skuplji projekti nerijetko zahtjevniji i kompleksniji. Zbog toga je naprosto nemoguće istaknuti jedinstvenu cijenu pojedine usluge. 

Potencijalni klijenti često ne mogu procijeniti vrijednost i cijenu konzultantskih usluga pa donosim kratki pregled minimalnih cijena pojedinih usluga: 

OSTALE USLUGE

KORISNI LINKOVI

Vodič kroz financiranje

Financijski šalabahter – uskoro!

POŠALJITE UPIT