VODIČ KROZ FINANCIRANJE

VRSTE FINANCIRANJA I KREDITNI PROGRAMI VODIČ KROZ FINANCIRANJE.

VRSTE FINANCIRANJA I KREDITNI PROGRAMI VODIČ KROZ FINANCIRANJE.

Put od ideje do realizacije poslovnog pothvata svakom poduzetniku predstavlja veliki izazov. Najveći od njih je svakako zatvaranje financijske konstrukcije poduzetničkog pothvata ili projekta.  

Kako do kapitala? 

Donosim kratki pregled kreditnih programa prema namjeni financiranja.

Saznajte na koji način vi kao poduzetnik možete doći do potrebnih financijskih sredstava i  koje sve vrste financiranja (s obzirom na namjenu) mali poduzetnik može koristiti.

Kroz more kreditnih programa, natječaja i ostalih informacija ipak ne morate ploviti sami – za sva dodatna pitanja slobodno me kontaktirajte kako bismo pronašli optimalno financijsko rješenje za vaš projekt.

Investicijski krediti

Investicijski krediti namijenjeni su dugoročnom financiranju nabavke osnovnih sredstava, poput kupnje i opremanja poslovnih ili skladišnih prostora, nabavke opreme, strojeva i alata, nabavke vozila, ulaganja u nematerijalnu imovinu, kupnje franšize te ostalih ulaganja u osnovna sredstva. 

Poduzetnicima trenutno na raspolaganju stoje investicijski zajmovi iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Institucije zadužene za provođenje spomenutih zajmova su HAMAG-Bicro, koji odobrava investicijske zajmove do 100.000 EUR te HBOR za investicijske zajmove od 100.000 do 1.000.000 EUR.  Prihvatljive namjene zajma su ulaganje u osnovna sredstva te ulaganje u obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa zajma. 

Namjena ovih zajmova jest ulaganje u zelenu tranziciju i/ili digitalnu tranziciju i/ili jačanju konkurentnosti i otpornosti, a sva ulaganja moraju biti usklađena s načelom nenanošenja bitne štete (Do No Significant Harm).


Na raspolaganju poduzetnicima stoji i stoji kreditni program HBOR-a  Poduzetništvo mladih, žena i početnika, koji je namijenjen financiranju pokretanja ili proširenja i modernizacije poslovanja, razvoja proizvoda, uvođenja novih tehnologija i zapošljavanja, a maksimalan iznos kredita je 2.000.000 HRK. 

Nadalje, financiranje investicije moguće je i putem poslovnih banaka. Mogućnosti investicijskog kreditiranja preko poslovnih banaka ovise o kreditnoj sposobnosti tražitelja kredita, a uvjeti (iznos, rok, instrumenti osiguranja) i način računanja kreditne sposobnosti variraju od banke do banke. 

HAMAG-Bicro nudi i ESIF pojedinačna i ograničena portfeljna jamstva, koja poduzetnici mogu koristiti kao instrument osiguranja kod kredita poslovnih banaka. Kod početnika, pokrivaju do 80% glavnice i pomažu poduzetnicima koji nemaju dovoljno jake kolaterale da uspješno realiziraju kredit.

Dostupni HAMAG-Bicro investicijski zajmovi:

Provoditelj: HAMAG Bicro

Korisnici:

– Mikro gospodarski subjekt
– Mali gospodarski subjekt
– Srednji gospodarski subjekt

Namjena: 

 • zelena tranzicija i/ili
 • digitalna tranzicija i/ili
 • jačanje konkurentnosti i otpornosti.

Prihvatljive namjene zajma su ulaganje u osnovna sredstva te ulaganje u obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa zajma.

*Ulaganja moraju biti usklađena s načelom nenanošenja bitne štete (Do No Significant Harm).

Iznos:  do 100.000 EUR

Vlastito učešće:  uglavnom nije potrebno

Kamatna stopa: 0,80% 

Naknade: nema naknade za obradu ni rezervaciju, kao ni za prijevremenu otplatu

Otplata: do 10 godina (uključujući poček koji može biti max. 12 mjeseci), otplaćuje se u kvartalnim ratama

Instrumenti osiguranja: zadužnice korisnika zajma, no po potrebi mogu biti zatraženi i dodatni instrumenti osiguranja

Provoditelj:  HAMAG Bicro

Svrha: Olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa, smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala) te dostupnost obrtnih sredstava.

Korisnici: mikro i mali subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta

Namjena:

Ulaganja u osnovna sredstva:

 • kupnju zemljišta, nekretnina, strojeva, opreme i mehanizacije
 • kupnju nematerijalne imovine
 • podizanje trajnih nasada
 • uređenje postojećih objekata i izgradnja novih

Ulaganje u obrtna sredstva (do 30% zahtjeva):

 • financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja),
 • podmirenje kratkoročnih obveza prema državi.

Iznos: do 2.000 EUR

Financiranje PDV-a: moguće, ako nije povrativ

Kamatna stopa: 0,1% i 0,25% (ovisno o mjestu ulaganja)

Otplata: do 5 godina (uključujući poček koji može biti max. 12 mjeseci), otplaćuje se u kvartalnim ratama

Instrumenti osiguranja: zadužnice korisnika zajma i vlasnika, no po potrebi mogu biti zatraženi i dodatni instrumenti osiguranja

Provoditelj:  HAMAG Bicro

Svrha: Olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa, smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala) te dostupnost obrtnih sredstava.

Korisnici: mikro i mali subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta

Namjena:

Ulaganja u osnovna sredstva:

 • kupnju zemljišta, nekretnina, strojeva, opreme i mehanizacije
 • kupnju nematerijalne imovine
 • podizanje trajnih nasada
 • uređenje postojećih objekata i izgradnja novih

Ulaganje u obrtna sredstva (do 30% zahtjeva):

 • financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja),
 • podmirenje kratkoročnih obveza prema državi.

Iznos: do 100.000 EUR

Financiranje PDV-a: moguće, ako nije povrativ

Kamatna stopa: 0,1% i 0,25% (ovisno o mjestu ulaganja)

Otplata: do 10 godina (uključujući poček koji može biti max. 12 mjeseci), otplaćuje se u kvartalnim ratama

Instrumenti osiguranja: zadužnice korisnika zajma i vlasnika, no po potrebi mogu biti zatraženi i dodatni instrumenti osiguranj

Dostupni HBOR investicijski krediti:

Provoditelj: HBOR

Korisnici: mikro, mali i srednji poslovni subjekti privatnog sektora:

 • poduzetnici početnici,
 • mladi poduzetnici,
 • žene u poduzetništvu,
 • poduzetnici koji ulažu na posebna područja RH (potpomognuta područja, brdsko-planinska područja, otoke),
 • poduzetnici koji ulažu u komercijalizaciju projekata temeljenih na istraživanjima, razvoju i inovacijama (RDI).

Namjena: 

Sredstva NPOO-a namijenjena su za financiranje ulaganja na području Republike Hrvatske u:

 • zelenu tranziciju i/ili
 • digitalnu tranziciju i/ili
 • jačanje konkurentnosti i otpornosti.

Iznos: 

 • iznos kredita: iznad 100.000,00 EUR;
 • najviši iznos kredita za poduzetnike početnike: 500.000,00 EUR;
 • najviši iznos kredita za ostale korisnike kredita: 1.000.000,00 EUR.

Vlastito učešće: 15%

Kamatna stopa: 

 • 0,80% godišnje, fiksna
 • 0,40% godišnje, fiksna, za ulaganja u:
  • zelenu tranziciju, i/ili
  • digitalnu tranziciju, i/ili
  • projekte utemeljene na RDI.

Naknade: 

Bez naknada:

 • za obradu kreditnih zahtjeva i administriranje kredita,
 • za rezervaciju sredstava.

Otplata: do 15 godina (uključujući poček koji može biti do 3 g.)

Instrumenti osiguranja: mjenice i zadužnice korisnika zajma, zalog na imovini, jamstva HAMAG Bicro 

Provoditelj: HBOR

Korisnici: mikro, mali i srednji poduzetnici koji tek osnivaju poduzeće i posluju kraće od 2 godine ili poslovni subjekti u kojima najmanje jedna ili više žena zajedno posjeduju više od 50% vlasništva i kojima ujedno upravlja žena ili poslovni subjekti u kojima najmanje jedna ili više mladih osoba (u dobnoj skupini
do navršenih 40 godina života u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit) zajedno posjeduju više od 50% vlasništva

Namjena: ulaganje u osnovna sredstva tj. dugotrajnu imovinu + ulaganje u obrtna sredstva (do 30% iznosa zajma)

Iznos: od 200.000 HRK do 2.000.000 HRK 

Vlastito učešće: 15% (za iznose kredita do 700.000 HRK postoji mogućnost učešća 0%)

Financiranje PDV-a: postoji mogućnost, za korisnike koji posluju van sustava PDV-a

Kamatna stopa: 2% (moguće sniženje i do 2 postotna poena uz subvenciju županije/grada ili općine te za zapošljavanje mladih)

Naknade:  0,5% za obradu kredita, 0,25% na neiskorišteni dio kredita

Otplata: do 12 godina (uključujući poček koji može biti do 3 g.)

Instrumenti osiguranja: mjenice i zadužnice korisnika zajma, zalog na imovini, jamstva HAMAG Bicro 

Provoditelj: HBOR

Korisnici: Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, OPG-ovi, zadruge

Namjena: ulaganje u osnovna sredstva tj. dugotrajnu imovinu + ulaganje u obrtna sredstva (do 30% iznosa zajma)

Iznos: od 200.000 HRK pa naviše 

Vlastito učešće: 0-25%

Financiranje PDV-a: postoji mogućnost, za korisnike koji posluju van sustava PDV-a

Kamatna stopa: 1,5% do 3% (moguće sniženje i do 2 postotna poena uz subvenciju županije/grada ili općine te za zapošljavanje mladih)

Naknade:  0,5% za obradu kredita, 0,25% na neiskorišteni dio kredita

Otplata: do 14 godina, a iznimno i do 17 godina  (uključujući poček)

Instrumenti osiguranja: mjenice i zadužnice korisnika zajma, zalog na imovini, jamstva HAMAG Bicro 

Krediti za obrtna sredstva

Namjena kredita za obrtna sredstva jest financiranje tekućeg poslovanja i koristi se za nabavku sirovina i repromaterijala, podmiru obveza prema dobavljačima, troškova plaća zaposlenika i općih troškova tekućeg poslovanja. Krediti za obrtna sredstva mogu se koristiti i za podmiru kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama i obveza prema državi. 

Obrtna sredstva mogu se financirati kratkoročno i dugoročno. Dugoročnim kreditom financiraju se tzv. trajna obrtna sredstva odnosno onaj dio obrtnih sredstava koji treba biti dugoročno prisutan u poslovanju poduzeća. 

Za manje iznose financiranja, poduzetnicima trenutno na raspolaganju stoje poslovne banke i njihovi programi financiranja obrtnih sredstava – kratkoročni revolving krediti, okvirna prekoračenja po žiro računu te klasični kratkoročni ili dugoročni krediti za obrtna sredstva. Potrebe za obrtnim sredstvima poduzetnici mogu financirati i eskontom mjenica ili faktoringom.  Korisnici mjera 4, 6 i 8 u (poljoprivredni, prerađivački i šumarski sektor) mogu koristiti ESIF mikro zajam za obrtna sredstva za ruralni razvoj, dok je isti za ostale sektore trenutno nedostupan zbog iskorištenja sredstava. 

Kao instrument osiguranja kredita za obrtna sredstva poslovnih banaka, na raspolaganju stoje i ESIF pojedinačna jamstva. Napomena da se navedeno jamstvo ne može koristiti za prekoračenja po poslovnom računu niti za revolving kredite. 

Dostupni zajmovi za obrtna sredstva:

Provoditelj: HAMAG Bicro

Korisnici: Mikro i mali subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta

Namjena:  obrtna sredstva 100% iznosa zajma

Iznos: 1.000 -25.000 EUR

Kamatna stopa: 0,25%

Naknade: nema naknade za obradu 

Poček: do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine

Otplata: do 3 godine 

Instrumenti osiguranja: zadužnice korisnika zajma, no po potrebi mogu biti zatraženi i dodatni instrumenti osiguranja

Provoditelj: HAMAG Bicro

Korisnici: Mikro i mali subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta

Namjena:  obrtna sredstva 100% iznosa zajma

Iznos: 1.000 -25.000 EUR

Kamatna stopa: 0,25%

Naknade: nema naknade za obradu 

Poček: do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine

Otplata: do 3 godine 

Instrumenti osiguranja: zadužnice korisnika zajma, no po potrebi mogu biti zatraženi i dodatni instrumenti osiguranja

Kontaktirajte me kako bih vas savjetovala i pomogla vam pronaći najbolji izvor financiranja te vam pomogla pripremiti prijavu i cjelokupnu dokumentaciju.